Medland Polish BioMedical Translations. Main page.   English version.
Our profile.Our experience.How to order.Polish-English-Polish On-line Medical Dictionary.DTP.News.Contact us.
Polish-English-Polish on-line medical dictionary.
Medland SJ
Wilenska 5/70
31-413 Krakow
Poland

phone +48 +48 12 391 7888
fax +48 12 391 7889
office @ bioling.com
DictionaryPolish BioMedical Translations Center
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Y Z

Please add a new entry or
send your translation query...
<<     <     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18    >     >> Change Language: PL EN
ENGLISH POLISH
Cannabinosis Choroba palaczy haszyszu
Capillaries Naczynia włośniczkowe (kapilarne)
Carbamazepine Karbamazepina
Carbohydrates Węglowodany
Carbonic-anhydrase inhibitors Inhibitory anhydrazy węglanowej
Carbuncle Czyrak gromadny
Carcinoembryonic antigen, CEA Antygen rakowo-zarodkowy, Antygen rakowo-płodowy, Antygen carcinoembrionalny
Carcinogenesis Kancerogeneza
Carcinoid syndrome Zespół rakowiaka
Carcinoma in situ Rak in situ
Cardia Wpust żołądka
Cardiac arrest Zatrzymanie akcji serca
Cardiac arrhythmias Zaburzenia rytmu serca
Cardiac catheterization Cewnikowanie serca
cardiac neurosis nerwica serca
Cardiac septal defect Ubytek przegody serca
Cardiac silhouette Sylwetka serca
Cardiogenic shock Wstrząs kardiogenny
Cardiomegaly Powiększenie serca
Cardiomyopathy Kardiomopatia

   last update: 2016-02-3
   © Medland 2002-2010

main page | profile | experience | quote&order | dictionary | DTP | news | contact us